NOU 1999: 34

Nytt millennium – nytt arbeidsliv?— Trygghet og verdiskaping i et fleksibelt arbeidsliv Innstilling fra Arbeidslivsutvalget

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og regionaldepartementet

Utvalget til å gjennomgå reguleringer i arbeidslivet, med spesiell vekt på arbeidsmiljøloven, Arbeidslivsutvalget, ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. mars 1999.

Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, den 2. desember 1999

Tom Colbjørnsen

Bente Rasmussen

Evy Buverud Pedersen

Odd Bøhagen

Gundla Kvam

Alf Bowitz

Mona Sandersen

Randi Wilhelmsen

Marianne Gran Juriks

Jan F. Andersen-Gott

Inge Skeie

Martin Bjerke

Randulf Å. Riderbo

Ivar Leveraas

Thorfrid Hansen

Cecilie Haugen Horn

Thomas Såheim

Til forsiden