NOU 1999: 34

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Nytt millennium – nytt arbeidsliv?

Nytt millennium – nytt arbeidsliv? — Trygghet og verdiskaping i et fleksibelt arbeidsliv Innstilling fra Arbeidslivsutvalget

Les dokumentet