NOU 1999: 5

Det nye Kystverket

Til innholdsfortegnelse

Til Fiskeridepartementet

Fiskeridepartementet nedsatte 8. oktober et utvalg som skulle se på Kystverkets rolle, funksjoner og oppgaver frem mot år 2010.

Utvalget legger med dette frem sin utredning.

Oslo, 15. februar 1999

Nils Totland

Bente Thorsen Fagerli

Kirsten Ullbæk Selvig

John Erik Hagen

Terje Dyrstad

Anne-Birgitte Sveri

Endre Kulleseid

Inger Johanne Sundby

Øyvind Gustavsen

Stein Angsund

Kjell Haaland

Kristian Larsen

Inger-Lise Sogstad

Leif Jansen

Karl Rusten

Til forsiden