NOU 2000: 26

«...til et åpent liv i tro og tillit»— Dåpsopplæring i Den norske kirke

Til innholdsfortegnelse

Røter

Rot

treng

eit bån

for å feste

tægan til livet.

Røter

treng

ein ungdom

for å opne

blomen mot ljoset.

Rotfeste

treng

eit menneske

for å bere

bører i motvind.

(Olav Mosdøl)

Til forsiden