NOU 2000: 31

Hurtigbåten MS Sleipners forlis 26. november 1999

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Ved brev 1. desember 1999 ble det med hjemmel i sjøloven §   485 oppnevnt «undersøkelseskommisjon etter hurtigbåten MS Sleipners forlis 26. november 1999».

Undersøkelseskommisjonen legger med dette frem sin rapport. Rapporten er enstemmig på alle punkter.

Sentrale underlagsdokumenter publiseres som særskilt vedlegg.

8. november 2000

Arild O. Eidesen Formann

Stig Bystedt

Einar Drægebø

Erik Jersin

Rune Teisrud

Ole Christian Borge

Til forsiden