NOU 2000: 6

Lillehammer-saken— Omstendigheter rundt drapet på Ahmed Bouchikhi den 21. juli 1973 og sakens senere håndtering av norske myndigheter.

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon av 20. november 1998 et offentlig utvalg til å granske omstendighetene rundt drapet på Ahmed Bouchikhi den 21. juli 1973, mulig medvirkning til drapet fra norske myndigheter eller enkeltpersoners side, om det foreligger andre kritikkverdige forhold og om opplysninger ble holdt tilbake overfor Justisdepartementet i 1990 og 1993.

Oslo den 1. mars 2000

Gullow Gjeseth

Janne Kristiansen

  

Svein Grønnern

Tora Aasland

  

Tove Strand

Willy Haugli

Peter Andreas Blom

John Ståle Stamnes

Knut Jan Nielsen

Lene Orsten

Til forsiden