NOU 2000: 6

Lillehammer-saken— Omstendigheter rundt drapet på Ahmed Bouchikhi den 21. juli 1973 og sakens senere håndtering av norske myndigheter.

Til innholdsfortegnelse

1 Litteraturliste

 • Bergh, Trond og Knut Einar Eriksen 1998, Den hemmelige krigen. Overvåking i Norge 1914-1997, bd. 2. Oslo: Cappelen.

 • Black, Ian og Benny Morris 1991, Israel’s secret wars: A History of Israel’s Intelligence Services. London: Hamish Hamilton.

 • Bye, Ronald og Finn Sjue 1995, Norges hemmelige hær. Historien om Stay Behind. Oslo: Tiden Norsk Forlag.

 • Bye, Vegard 1990, Forbuden fred: det store spillet om Mellom-Amerika i åtti-åra. Oslo: Cappelen.

 • Calahan, Alexander B. 1995, Countering Terrorism: The Israeli Response to the 1972 Munich Olympic Massacre and the Development of Independent Covert Action Teams.Utrykt master-oppgave ved Faculty of the Marine Corps Command and Staff College. (Se http://www.copi.com)

 • Christensen, Chr. 1988, Vår hemmelige beredskap. Historien om MM. Oslo: Cappelen.

 • Davenport, Elaine, Paul Eddy og Peter Gillman 1978, Urankuppet. Oslo: Aschehoug.

 • Deacon, Richard 1977, The Israeli Secret Service. London: Hamish Hamilton.

 • Dietl, Wilhelm 1992, Die Agentin des Mossad. Operation Roter Prinz. Düsseldorf: Econ Verlag.

 • Eisenberg, Dennis, Uri Dan og Eli Landau 1978, The Mossad. Israel’s Secret Intelligence Service.London: Paddington Press.

 • Elvik, Halvor og Mentz Tor Amundsen 1974, Da «Mossad» kom til Norge. Oslo: Gyldendal.

 • Eriksen, Knut Einar og Helge Ø. Pharo 1997, Kald krig og internasjonalisering 1949-1965, i Olav Riste (red.), Norsk utenrikspolitikks historie, bd. 5. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Haarstad, Gunnar 1988, I hemmelig tjeneste. Etterretning og overvåking i krig og fred. Oslo: Aschehoug.

 • Haglund, Karl Emil 1983, Israel - elsket og hatet. Oslo: Gyldendal.

 • Hammerstad, Oddmund H. 1997, Oppgjør. Med maktspill og overgrep i de hemmelige tjenestene. Oslo.

 • Heradstveit, Per Øyvind 1973, Hemmelige tjenester: etterretning, spionasje og overvåking. Oslo: Aschehoug.

 • Heradstveit, Per Øyvind 1974, De medskyldige: israelsk etterretning og mordet på Lillehammer. Oslo: Aschehoug.

 • Johansen, Viggo, Pål T. Jørgensen og Finn Sjue 1992, Vi som styrer Norge. Arbeiderpartiet og de hemmelige tjenestene. Oslo: Aventura.

 • Jonas, George 1984, Øye for øye: israelsk anti-terrorisme etter München-massakren. Oslo: Cappelen.

 • Katz, Samuel M. 1990, Guards Without Frontiers. Israel’s War Against Terrorism.London: Arms and Armour Press.

 • Katz, Samuel M. 1992, Soldier Spies. Israeli Military Intelligence.Presido Press.

 • Olsen, Heidi 1998, Seksdagerskrigen - et vendepunkt? Norge og Midtøsten-konflikten på 1960-tallet. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo.

 • Ostrovsky, Victor 1994, Kampen om Mossad. Oslo: Aventura. (Originaltittel: Mossad: The Other Side of Deception.)

 • Ostrovsky, Victor og Claire Hoy 1990, Ved hjelp av bedrag. Mossad fra innsiden. Oslo: Aventura. (Originaltittel: By Way of Deception.)

 • Ramm, Hans Henrik og Johan M. Setsaas 1999, De var Furre var. Maktspill og spionmistanke - et hemmelig nettverk i selvforsvar. Oslo: Genesis.

 • Raviv, Dan og Yossi Melman 1990, Every Spy a Prince. The Complete History of Israel’s Intelligence Community.Boston: Houghton Mifflin Company.

 • Riste, Olav og Arnfinn Moland 1997, «Strengt hemmelig». Norsk etterretningsteneste 1945-1970. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Steven, Stewart 1980, The Spymasters of Israel. New York: Ballantine Books.

 • Stormark, Kjetil 1999. Bouchikhi-saken. Gransking av et politisk attentat. Oslo: Verdens Gang.

 • Tamnes, Rolf 1997, Oljealder 1965-1995, i Olav Riste (red.), Norsk utenrikspolitikks historie, bd. 6. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Thomas, Gordon 1999. Gideon’s Spies. The Secret History of the Mossad.London: Macmillan.

 • Tinnin, David B. og Dag Christensen 1976, Nummer tretten. Oslo: Cappelen.

 • Tinnin, David B. 1976, The Hit Team. Boston.

 • Tofte, Ørnulf 1987, Spaneren. Overvåking for rikets sikkerhet. Oslo: Gyldendal.

 • Tveit, Odd Karsten 1996, Alt for Israel. Oslo-Jerusalem 1948-78. Oslo: Cappelen.

 • Waage, Hilde Henriksen 1989, Da staten Israel ble til: et stridsspørsmål i norsk politikk 1945-49. Oslo: Gyldendal.

 • Waage, Hilde Henriksen 1996, Norge - Israels beste venn: norsk Midtøsten-politikk 1949-1956. Oslo: Universitetsforlaget.

Til forsiden