NOU 2000: 6

Lillehammer-saken— Omstendigheter rundt drapet på Ahmed Bouchikhi den 21. juli 1973 og sakens senere håndtering av norske myndigheter.

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

BL:

Borgarting lagmannsrett

FAD:

Forbruker- og administrasjonsdepartementet, nå AAD, Arbeids- og administrasjons departementet

FD:

Forsvarsdepartementet

FO/E

Forsvarets overkommando, Etterretningsstaben

FST

Forsvarsstaben

GP:

Gudbrandsdal politidistrikt

HP:

Hamar politidistrikt

JD:

Justisdepartementet

LH:

Lillehammer-utvalget

OP:

Oslo politidistrikt

OS:

Oslo statsadvokatembeter

OVS:

Overvåkingssentralen

POT:

Politiets overvåkingstjeneste

SMK:

Statsministerens kontor

UD:

Utenriksdepartementet

UDI:

Utlendingsdirektoratet

Til forsiden