NOU 2001: 2

Retten til miljøopplysninger

Retten til miljøopplysninger — Allmennhetens rett til å få miljøopplysninger fra offentlige og private aktører og retten til å delta i offentlige beslutningsprosesser

Les dokumentet