Ot.prp. nr. 116 (2001-2002)

Om lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)

Les dokumentet:

Ot.prp. nr. 116

(2001-2002)

Om lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)

Tilråding fra Miljøverndepartementet av 20. september 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondvik II)

Følg proposisjonen på Stortinget