NOU 2001: 2

Retten til miljøopplysninger— Allmennhetens rett til å få miljøopplysninger fra offentlige og private aktører og retten til å delta i offentlige beslutningsprosesser

Til innholdsfortegnelse

Til Miljøverndepartementet

Lovutvalget for miljøinformasjon ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 30. oktober 1998 for å vurdere behovet for lovendringer for å sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon.

Utvalget legger med dette fram sin utredning med forslag til lov om retten til miljøopplysninger.

Oslo 19. desember 2000

Hans Petter Graver Leder

Line Andersen

Kjersti Flåthen

Yngve Sjøgreen Foss

Helge Fredriksen

Trygve Hallingstad

Tom Hugo-Sørensen

Ina Cath. Lindahl

Anne Helene Lindseth

Tonje Meinich

Evy Buverud Pedersen

Steinar K. Storelv

Bodil Stueflaten

Jan M. Vevatne

Ellen Hov Aanæs

Sigrid Anderssen Cabot

Knut F. Kroepelien

Til forsiden