NOU 2002: 19

Avfallsforebygging

Avfallsforebygging — En visjon om livskvalitet, forbrukerbevissthet og kretsløpstenkning

Les dokumentet