NOU 2002: 19

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Avfallsforebygging

Avfallsforebygging — En visjon om livskvalitet, forbrukerbevissthet og kretsløpstenkning

Les dokumentet