NOU 2007: 10

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering — Gjennomføring av EØS-regler tilsvarende EUs tredje hvitvaskingsdirektiv i norsk rett

Les dokumentet