Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Utredning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Kristin Halvorsen mottok i dag en utredning med forslag til ny hvitvaskingslov. Det bredt sammensatte utvalget har i oppdrag å utrede og foreslå tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering samt tiltak mot manipulering av finansiell informasjon.

– Det er blitt stadig enklere og raskere å overføre penger både innenlands og over landegrensene. Det stiller økte krav til effektive tiltak mot hvitvasking og finansiering av terrorisme. I denne utredningen fremmer utvalget forslag som skal gjøre det vanskeligere å utnytte det finansielle system til hvitvaskingsformål, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Lovutvalget ble oppnevnt 10. november, og i utredningen som i dag ble overlevert Finansdepartementet foreslår lovutvalget utvidede tiltak mot hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Lovutvalget foreslår gjennomføring av EØS-regler som svarer til EU-direktiv 2005/60/EF (tredje hvitvaskingsdirektiv). Ved utformingen av forslaget har utvalget dessuten tatt i betraktning internasjonale standarder på området, først og fremst anbefalinger vedtatt av Financial Action Task Force (FATF). Utvalget foreslår ny lov om tiltak mot hvitvasking og finansiering av terrorisme som skal erstatte gjeldende hvitvaskingslov.

Utvalgets innstilling vil nå bli sendt på høring. Departementet legger opp til å fremme et lovforslag tidlig i 2008.

Lovutvalget skal nå i gang med utredningen av tiltak mot manipulering av finansiell informasjon.

Se også:
NOU 2007:10
Nett-TV fra pressekonferansen ved overlevering av utredningen
Lysark brukt på pressekonferansen
Pressemelding fra utvalget


 

Til toppen