Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Utredning om økonomisk kriminalitet til finansministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet mottok i dag en utredning fra et bredt sammensatt lovutvalg oppnevnt i november 2006. Utredningen inneholder forslag til lovendringer for å styrke foretaksstyring og forhindre regnskapsmanipulasjon.

- Mangelfull og villedende finansiell informasjon har vært et sentralt trekk i flere finansskandaler. I mange tilfeller har det vist seg at systemer for foretaksstyring ikke har vært tilstrekkelige. Dette, kombinert med en tildels slett forretningsmoral, har bidratt til å gjøre finansskandalene mulig. I denne utredningen fremmer utvalget forslag som skal bidra til større åpenhet og til at enda flere ledere og styremedlemmer tar foretaksstyring på alvor, sier finansminister Kristin Halvorsen da hun fikk overlevert utredningen av utvalgsleder advokat dr. juris Kristin Normann.

Lovutvalget har tidligere lagt frem en utredning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. I utredningen som i dag ble overlevert Finansdepartementet foreslår lovutvalget tiltak mot manipulering av finansiell informasjon og gjennomføring av EØS-regler på området (EU-direktiv 2006/46/EF).

- Jeg har merket meg at utvalget har lagt vekt på å se aktuelle nye tiltak i sammenheng med andre relevante lovendringer og anbefalinger om god foretaksstyring som er vedtatt i tiden etter at lovutvalget ble nedsatt, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Utvalgets innstilling vil nå bli sendt på høring med sikte på at et lovforslag kan bli fremmet neste år.

___________________________

Se også:
Pressekonferansen på Nett-TV
Utvalgets pressemelding
Plansjer fra utvalgets pressekonferanse
Utvalgets rapport

Til toppen