NOU 2009: 02

Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv.

Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. — Utredning nr. 22 fra Banklovkommisjonen

Les dokumentet