1 Innspill til Kulturutredningen 2014

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arne Høyland

Barneombudet

Bergen Byarkiv

Bergen bystyre

Bergen kommune, Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

Bjergsted kulturpark Stavanger

Danse- og teatersentrum (DTS)

Den kulturelle skolesekken i Vestfold

Den Nationale Scene

Den norske Forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Det Internasjonale Barnekunstmuseet

Dsign Music AS

Edvard Hoem

Einar Solbu

Erik Rønning Johansen

Film & kino

FilmReg

FolkOrg

Folkeakademienes Landsforbund

Folkeakademiet Hålogaland og Nabo i Nord

Forbundet Frie Fotografer

Foto-Norge

Frivillighet Norge

Fylkesbiblioteksjefkollegiet

Fylkestinget i Nord-Trøndelag

Hans Henriksen ved Kunsthøyskolen i Oslo

Hedmark og Oppland musikkråd

Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser

Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)

Internasjonalt Samisk Filmsenter

Kjell Y. Riise

Kopinor

Kunstsentrene i Norge

Kultur og læring (Studieforbundet kultur og tradisjon, Musikkens studieforbund, Kristelig Studieforbund og Norges Husflidslag)

Kulturforbundet

Kulturvernforbundet

LNU – Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Meldal kulturskole

Modus Senter for middelaldermusikk

Musikernes fellesorganisasjon (MFO)

Musikkens Venners Landsforbund

Musikkutstyrsordningen

Nettverksmøtet DKS

Norsk kulturforum – NOKU

Nordic Black Theater

Norges Korforbund

Norges Korforbund, Norsk musikkråd og Norges Musikkorps Forbund

Norges Musikkorps Forbund

Norges museumsforbund

NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet

Norsk barnebokinstitutt

Norsk Bibliotekforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk Forfattersentrum

Norsk FilmforbundNorsk filmklubbforbund

Norsk jazzforum

Norsk Komponistforening

Norsk kritikerlag

Norsk KulturhusNettverk

Norsk kulturskoleråd

Norsk musikkråd

Norsk Oversetterforening

Norsk Revyfaglig Senter

Norsk Rockforbund

Norsk scenekunstbruk

Norsk Skuespillerforbund

Norsk teater- og orkesterforening (NTO)

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Norske Billedkunstnere

Norske Dansekunstnere (NoDa)

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Festivaler

Norske Filmfestivaler

Norske Filmregissører

Norske kirkeakademier

Norske Kunsthåndverkere

Norske Scenografer

Ny Musikk

Nynorsk kultursentrum

Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Ole Bull Akademiet

Riksteatret

Rådmannen i Trondheim kommune

Rådøy kommune

Sametinget

Samspill International Music Network

SKINN (Se Kunst I Nord-Norge)

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Stoppested Verden

Store norske neksikon

Stiftelsen Cosmopolite Scene

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Stavanger kommune

Studieforbundet kultur og tradisjon

Sør-Østerdal Slektshistorielag

Teater Avantgarden, BIT Teatergarasjen og Black Box Teater

Telemark kulturnettverk

Telemark Tegneserieverksted

Terje Adde, kultursjef Namsos kommune

Toten dialekt- og mållag

TrAP (Transnational Arts Production)

UKM Norge

Ungdom & Fritid – Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus

Verdal kommune ved virksomhetsleder kultur Ingvild Aasen

Den kulturelle skolesekken i Vestfold

Voksenopplæringsforbundet

Utvalget takker for alle innspillene vi har fått!

Til forsiden