Til Kulturdepartementet

Kulturutredningen 2014 ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 18. mars 2011. Utvalget er i mandatet bedt om å gjennomgå og vurdere kulturpolitikken etter 2005. Utvalget legger med dette fram sin rapport.

Oslo, 4. mars 2013

Anne Enger (leder)

Geir Berdahl

Corinne Lyche Campos

Marit Eikemo

Anne Eriksen

Karen Espelund

Lene Hansen

Tale Hungnes

Kjell Magne Mælen

Arne Nøst

Eivind Nåvik

Sjur Paulsen

Martin Eia-Revheim

Ingrid Røynesdal

Erik Henningsen (utredningsleder)

Live Nermoen

Elisabeth Stavem

Til forsiden