NOU 2016: 8

En god alliert – Norge i Afghanistan 2001–2014

Til innholdsfortegnelse

1 De norske døde

Trond André Bolle

Andreas Eldjarn

Kristoffer Sørli Jørgensen

Trond Petter Kolset

Tor Arne Lau-Henriksen

Christian Lian

Claes Joachim Olsson

Tommy Rødningsby

Siri Skare

Simen Tokle

***

Carsten Thomassen

Egil Kristian Tynæs

Til forsiden