NOU 2016: 8

En god alliert – Norge i Afghanistan 2001–2014

Til innholdsfortegnelse

Til utenriksministeren og forsvarsministeren

Ved kongelig resolusjon av 21. november 2014 ble det oppnevnt et uavhengig utvalg (Afghanistanutvalget) som skulle evaluere og trekke lærdommer av Norges sivile og militære innsats i Afghanistan for perioden 2001–2014.

Utvalget legger med dette fram sin rapport. Utvalget står samlet om tilrådingene.

Oslo, 6. juni 2016

Bjørn Tore Godal (leder)

Mats Berdal

Gunhild Hoogensen Gjørv

Torgeir Hagen

Kristian Berg Harpviken

Gro Nystuen

Sten Rynning

Astri Suhrke

Rolf Tamnes

Torunn Wimpelmann

Paal Sigurd Hilde (sekretariatsleder)

Elisabet Eikås

Harald Høiback

Anni Røe

Ellen Svendsen

Helene F. Widerberg

Til forsiden