NOU 2016: 8

En god alliert – Norge i Afghanistan 2001–2014

Til innholdsfortegnelse

4 Styrkebidrag i Afghanistan

Operation Enduring Freedom

 • Spesialstyrker (januar–juni 2002)

 • Mineryddere, Kandahar/Bagram (januar–mai 2002)

 • 1 C-130 transportfly, Manas (april–oktober 2002)

 • 6 F-16 kampfly, Manas (oktober 2002–mars 2003)

 • Spesialstyrker (mars–september 2003)

 • Spesialstyrker (august 2005–januar 2006)

ISAF

 • Stabsoffiserer ISAF HQs1

 • Eksplosivryddere, Kabul (februar–desember 2002)

 • Transportkontroll enhet (Movement control), KAIA (februar–mai 2002)

 • CIMIC, Kabul (februar 2003–februar 2004)

 • Kirurgisk enhet, Kabul (september 2003–mars 2004)

 • Telemark Task Force I + II/Norwegian Squadron, Kabul (november 2003–juli 2004)

 • Partner PRT Maimana, Faryab (juli 2004–august 2005)

 • Battle Group 3 (ledelseselement/kompani/m.m.), Kabul (august 2004–januar 2006)

 • Leder PRT Maimana, Faryab (september 2005–juni 2012)

 • 4 F-16 kampfly, Kabul (februar–mai 2006)

 • Hurtigreaksjonstyrke (QRF), Mazar-i-Sharif (mars 2006–juni 2008)

 • Mobilt feltsykehus, Mazar-i-Sharif (mars 2006–mars 2007)

 • Spesialstyrker, Kabul (mars–september 2007)

 • Sjef på flyplassen i Kabul (COMKAIA) (april–oktober 2007)

 • Spesialstyrker, Kabul (mars 2008–september 2009)

 • Sanitetshelikoptre (Norwegian Aeromedical Detachment), PRT Maimana (april 2008–juni 2012)

 • Mentoreringslag (Operational Mentoring and Liaison Team (OMTL)) Kandak, Faryab (januar 2009–desember 2010)2

 • Mentoreringslag for politiet (P-OMLT), Maimana (juni 2010–juni 2012)

 • Spesialstyrker, Kabul (april 2012–d.d)

 • Leder i overgangsgruppen (Lead nation Transition Support Group), Faryab (juni 2012–oktober 2012)3

 • Taktisk lufttransportstøtte (C-130) (september 2012–juni 2013)

 • OMLT Korps/Brigade (2006–2013)

 • Instruktør, ANAs ingeniørskole (2010–2014)

 • Instruktør, ANAs sambandsskole (2010–2013)

 • Politirådgivningslag (januar 2013–juni 2014)

 • Nordic Baltic Transition Support unit (mars 2013–9. mai 2014 4

 • Instruktør ved ANAs krigsskole (2013– d.d)

Øvrige

 • Nasjonal styrkesjef (NCC) (januar 2002–d.d.)

 • Brannpersonell KAIA, Kabul (mai 2004–august 2006),

 • Multi-National Support Group, Mazar-i-Sharif (januar 2006–juli 2007)

 • Nasjonal støttegruppe (NSG), Mazar-i-Sharif (fra juli 2007–juli 2008)

 • Nasjonalt støtteelement (NSE) (juli 2008–juli 2014)

 • UNAMA (februar 2007–august 2014)

 • Etterretningsbidrag

Fotnoter

1.

Hovedsakelig i ISAF HQ, HQ IJC, HQ RC-Nord

2.

Femte kontingent kandak OMLT ble omdøpt til «mentor unit», gitt endrede mentoreringsoppgaver og ble organisatorisk en del av PRT-et. Avviklet sommeren 2011.

3.

Transition Support Group-Faryab (TSG-F) var PRT kontingent 19 med noe andre oppgaver enn tidligere PRT-kontingenter.

4.

Norsk Police Advisory Team (PAT) inngikk i Nordic-Baltic Transition Support Unit da denne ble operativ i løpet av våren 2013, og Norge bidro med personell i staben.

Til forsiden