NOU 2018: 10

Nye prospektregler — Gjennomføring av prospektforordningen og fastsettelse av regler for nasjonale prospekter

Utredningen inneholder forslag til gjennomføring av kommende regler om EØS-prospekt som svarer til EUs forordning 2017/1129 (prospektforordningen), samt regler for nasjonale prospekt. Hovedformålet er å forenkle prospektregelverket for å effektivisere markedets tilgang til kapital, samtidig som hensynet til informasjon og investorbeskyttelse opprettholdes.

Les dokumentet