Til Justis- og beredskapsdepartementet

Domstolkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. august 2017 for å utrede domstolenes organisering. Kommisjonen legger med dette fram første delutredning.

Oslo, 1. oktober 2019

Yngve Svendsen

(leder)

Ragna Aarli

Jostein Askim

Cecilie Østensen Berglund

Kirsti Bjørneset

Nils Asbjørn Engstad

Carl Ivar Hagen

Steinar Juel

Anne Margrete Katteland

Arne Krokan

Erling Røed Larsen

Bjørg Tysdal Moe

Vidar Otterstad

Inger-Marie Sperre

Inger Marie Sunde

Sven Marius Urke

Terese Smith Ulseth

Eirik Dyrstad

Martin Eiebakke

Kristina Vågen Fiskum

Til dokumentets forside