NOU 2022: 14

Inntektsmåling i jordbruket

Inntektsberegningsutvalget ble oppnevnt 13. august 2021 for å vurdere grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne. Utvalgets arbeid har gitt omfattende ny dokumentasjon av bønders inntektssituasjon og inntektsutvikling, og utvalget legger fram sine forslag til mulige beregningsmåter for næringsinntekt i jordbruket.

Les dokumentet

Digitale vedlegg

Rettebrev