NOU 2022: 17

Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Opptaksutvalget ble oppnevnt 23. april 2021 for å gjøre en helhetlig gjennomgang av regelverket for opptak til universiteter og høyskoler. Utvalget foreslår en ny modell for opptak til høyere utdanning. Modellen er basert prinsipper om at regelverket skal være mest mulig rettferdig, effektivt og enkelt å forstå.

Les dokumentet