NOU 2022: 17

Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Opptaksutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. april 2021 for å gjøre en helhetlig gjennomgang og vurdere regelverket for opptak til universiteter og høyskoler. Utvalget skal foreslå et forståelig og fleksibelt opptaksregelverk som ivaretar rettsikkerheten til søkeren, og som kan tilpasses høyere utdanning i fremtiden og den teknologiske utviklingen. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 1. desember 2022

Marianne Aasen, leder

Joachim Børlie

Nina Ellingsen Høiskar

Ingeborg Marie Østby Laukvik

Terje Mørland

Hege Nilssen

Marit Reitan

Gard Tekrø Rolid

Astrid Marie Jorde Sandsør

Kristin Schultz

Asbjørn Strandbakken

Ingebjørg Buli Trydal

Morten Wolden

Bjørnar Pande Wølner

Karin Hårstad Fonn, sekretariatsleder

Bente Ringlund Bunæs

Maria Grødal

Hilde Engerbakk Holmen

Bendik Sjølander

Sonja Tronsmo

Irene Tveite-Strand

Katrine Elida Aaland

Til forsiden