Høring NOU 2022: 17 Veier inn - ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslagene fra Opptaksutvalget på høring. Marianne Aasen har ledet utvalget som har sett på helheten i reglene for å bli tatt opp på universiteter og høyskoler.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.03.2023

Vår ref.: 22/5736

Høring - NOU 2022: 17 Veier inn - ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet sender med dette NOU 2022: 17 Veier inn - ny modell for opptak til universiteter og høyskoler på høring.

Kunnskapsdepartementet oppnevnte 23. april 2021 et utvalg som hadde i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for opptak til høyere utdanning. Utvalget leverte 1. desember 2022 sine forslag til Kunnskapsdepartementet. Utvalget kommer med anbefalinger til Kunnskapsdepartementet om hvordan vi kan lage et opptaksregelverk som er basert på prinsipper om at det skal være mest mulig rettferdig, effektivt og enkelt å forstå.

Utvalget har levert et forslag til en helhetlig modell som skiller seg betydelig fra dagens modell. Vi ber om at konsekvenser av eventuelle endringer i enkeltelementer vurderes opp mot helheten. For å sikre en god behandling av høringssvarene ber vi om at de struktureres etter kapitlene i NOUen.

Vi ber om at eventuelle høringssvar blir sendt gjennom den digitale løsningen på www.regjeringen.no/id2950211 . Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert sammen med øvrige uttalelser. Høringsfristen er 9. mars 2023.

Med hilsen

Marthe Nordtug (e.f.)                            Klo Kwe Moo Kham

fung. ekspedisjonssjef                              førstekonsulent

Adresseliste

Agder fylkeskommune

Agder kunstfagskole

Ansgar Teologiske Høgskole

AOF Vestland

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Art Complexion makeup skole og kurssenter

Asker Kunstfagskole

Association of Norwegian Students Abroad

Astrologiskolen Herkules AS

Atlantis Medisinske Høgskole

Barratt Due musikkinstitutt

Beauty og Helse Akademiet

Bergen Arkitekthøgskole

Beverage Academy AS

Bårdar Akademiet AS

CAE Oslo Aviation Academy AS

Campus BLÅ Fagskole AS

Centric IT Academy

Designinstituttet

Det tverrfaglige kunstinstitutt

Din Kompetanse AS

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet

Einar Granum kunstfagskole

Elevorganisasjonen

Emergence School of Leadership

European Helicopter Center AS

Fagskolen Aldring og helse

Fagskolen AOF Norge

Fagskolen for bokbransjen

Fagskolen i Agder

Fagskolen i Møre og Romsdal

Fagskolen i Nord

Fagskolen i Oslo

Fagskolen i Vestfold og Telemark

Fagskolen i Vestland

Fagskolen i Viken

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Kristiania

Fagskolen Rogaland

Fagskolen TISIP

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Folkeuniversitetets Fagskole AS

Frelsesarmeens offisersskole AS

Gokstad Akademiet AS

Hald Internasjonale Senter

Handelshøyskolen BI

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Østfold

Høgskulen for grøn utvikling

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Høyskolen for Dansekunst

Høyskolen for Ledelse og Teologi

Høyskolen for yrkesfag AS

Høyskolen Kristiania

Idéfagskolen

Imageakademiet

Innlandet fylkeskommune

Institutt for helhetsmedisin

International Stunt Academy as

Justis- og beredskapsdepartementet

Jusutdanning AS

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT

Kompetansesenter for høyere yrkesfaglig utdanning AS

KRM Tekniske Fagskole AS

Kunsthøgskolen i Oslo

Kunstskolen i Rogaland

Kunstskolene

Lillehammer Institute of Music Production Industries

Lovisenberg diakonale høgskole

Lukas fagskole og kurssenter

Medlearn AS

Menighetsbibelskolen

Menko Undervisning AS

MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn

Møre og Romsdal fylkeskommune

NKI AS

NLA Høgskolen

Nord universitet

Nordland Fagskole

Nordland fylkeskommune

Nordland kunst- og filmfagskole

Norges Fagakademi AS

Norges Friluftsfagskole AS

Norges grønne fagskole - Vea

Norges Handelshøyskole

Norges idrettshøgskole

Norges Interiørskole AS

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges musikkhøgskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Noroff Fagskole AS

Noroff høyskole

Norsk barnebokinstitutt

Norsk fagskole for lokomotivførere

Norsk Fotofagskole

Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole

Norsk Hestesenter

Norsk jernbaneskole

Norsk studentorganisasjon

Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN

NSKI Høyskole

Organisasjon for norske fagskolestudenter

Oslo kommune

Oslo nye Høyskole

OsloMet – storbyuniversitetet

OSM Aviation Academy AS

Pilot Flight Academy AS

Rogaland fylkeskommune

Samisk høgskole

Samisk videregående skole

Skrivekunstakademiet

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren i Rogaland

Statsforvaltaren i Vestland

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Steinerhøyskolen

Stipendiatorganisasjonene i Norge

Studieforbundet AOF Norge

Treider Fagskoler

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag høyere yrkesfagskole

Tunsberg Medisinske Skole

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Utdanningsdirektoratet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

VID vitenskapelige høgskole

Videregående skoler

Viken fylkeskommune

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Ytre kunstfagskole

Kopimottakere:

Abelia

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne- og familiedepartementet

Folkehøgskolerådet

Forskerforbundet

Forum for fagskoler - Abelia

Hovedorganisasjonen Virke

Kristne Friskolers Forbund

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lærernes Yrkesforbund

Montessori Norge

Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Norsk Lektorlag

Norsk tjenestemannslag

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Rådet for offentlige fagskoler

Samordna opptak

Sikt Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

Statens lånekasse for utdanning

Steinerskoleforbundet

Unio

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsforbundet