NOU 2023: 4

Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Helsepersonellkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 for å etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene fremover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten i hele landet for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt.

Utvalget overleverer med dette sin utredning.

Oslo 2. februar 2023

Gunnar Bovim

Leder

Morten Dæhlen

Marit Karlsen

Torbjørn Solberg

Magne Wang Fredriksen

Iren Mari Luther

Lisbeth Sommervoll

Olav Helge Førde

Anne-Grethe Naustdal

Lizzie Ruud Thorkildsen

Ellen Margrethe Hoxmark

Magne Nicolaisen

Kristin Kornelia Utne

Vegard Iversen

Rebwar Saleh

Anne Turid Wikdahl

Lars Nerdrum Sekretariatsleder

Erik Sirnes

Mia Andresen

Martin Fredheim

Ingrid M. Middelthon

Trond Nygaard

Øyvind Sollie

Anne-Mette Ullahammer

Til forsiden