Om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fastsatt retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Disse inneholder syv plikter for embetsverket.

Les dokumentet

Departementenes oppgaver har vært gjenstand for store endringer de siste ti-årene, blant annet gjennom delegering av enkeltsaker til underliggende etater. Statsforvaltningen har også blitt påvirket av endringene i samfunnet for øvrig som for eksempelvis medialiseringen. Departementenes rolle som sekretariat for politisk ledelse er derfor blitt mer framtredende enn før. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har på bakgrunn av dette fastsatt retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Retningslinjene inneholder en oversikt over syv sentrale plikter for embetsverket og omtaler regelverk som setter rammer for samspillet mellom politisk ledelse og embetsverk.

Målgruppen er først og fremst embetsverket i departementene, men dokumentene vil også kunne være nyttige for ledere og ansatte i ytre etater og for politikere.

Formålet med begge dokumentene er å øke bevisstheten knyttet til forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Dokumentene skal bidra til å gjøre det enklere for embetsverket å håndtere eventuelle dilemmaer på dette området.

KMD oppfordrer alle departementene til å bruke begge dokumentene aktivt i opplæringen av egne ansatte. Retningslinjene og dilemmasamlingen kan for eksempel være egnet til å tas i bruk på fagsamlinger for hele departementet eller for avdelingene enkeltvis.