Omsorg 2020

Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015–2020. Den omfatter prioriterte områder i regjeringsplattformen, med viktige tiltak for å styrke kvaliteten og kompetansen i omsorgstjenestene.

Les Omsorg 2020 - Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 i pdf