Ot.prp. nr. 113 (2001-2002)

Om lov om endringer i plan- og bygningsloven (tidsfrister i planleggingen, kart og stedfestet informasjon)

Om lov om endringer i plan- og bygningsloven (tidsfrister i planleggingen, kart og stedfestet informasjon)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget