Ot.prp. nr. 31 (2003-2004)

Om lov om endringer i plan- og bygningsloven (klage og innsigelse)

Om lov om endringer i plan- og bygningsloven (klage og innsigelse)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget