Ot.prp. nr. 38 (1998-99)

Om lov om endringer i lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (regler for bruk av vannscootere og liknende)

Om lov om endringer i lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (regler for bruk av vannscootere og liknende)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget