Ot.prp. nr. 50 (1998-99)

Om lov om endringer i lov av 9 juni 1978 nr 50 om kulturminner

Om lov om endringer i lov av 9 juni 1978 nr 50 om kulturminner

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget