Ot.prp. nr. 62 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om endringer i skattelovgivningen (internprising)

Om lov om endringer i skattelovgivningen (internprising)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget