Ot.prp. nr. 62 (2006-2007)

Om lov om endringer i skattelovgivningen (internprising)

Om lov om endringer i skattelovgivningen (internprising)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget