Ot.prp. nr. 68 (2006-2007)

Om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget