Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsdepartementet har gitt Faglig Råd for Lærerutdanning i oppdrag å utrede og utvikle nasjonale rammer for partnerskap mellom lærerutdanningene, barnehager og skoler.

Første delrapport Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag beskriver etableringen og organiseringen av lærerutdanningsbarnehager – og skoler.

Rapporten presenterer også en kunnskapsoversikt over internasjonal og nordisk forskning på feltet og et utvalg prototyper som illustrerer hvordan partnerskap kan organiseres.