Peer Learning Activity on Planning and Implementing Curricular Innovation: Structure, Content and Incentives

Rapport fra EU-seminar i Oslo 9. - 11.06.

Peer Learning Activity on Planning and Implementing Curricular Innovation: Structure, Content and Incentives

Som ledd i arbeidet med å nå målene i Lisboa strategien etablerte EU-kommisjonen (COM) i 2005 såkalte ”clusters” på noen prioriterte områder. Rammen er strategiens arbeidsmetode ”Open Method of Coordination”, der deltakerne skal lære fra hverandre og fra sammenligninger av ulike nasjonale strategier og resultater på sentrale områder. Fra 2006 ble Cluster ”Modernisation of higher education” opprettet. Hensikten er både å mobilisere universitetene til å bidra til oppnåelse av Lisboa-målene, men også til oppfølging av Bologna-prosessen. Gruppen skal ta for seg temaene:

  • Curricular reform: “profound curricular renovation, with more differentiation in courses, admission criteria and teaching/learningprocesses, would be needed in order to cope with the diversity of learners, to enhance mobility, recognition and employ­ability.”
  • Governance reform: “universities would need more autonomy, within the national framework, in order to fulfill their tasks. Both system and institutional management need modernisation as an indispensable factor for success. Good internal and external quality assurance and a European articulation of QA systems would be part of this reform.”
  • Funding reform: ”higher and more efficient funding is needed, through targeted invest­ment in quality, innovation and reforms, in order to enable universities to under­take the necessary change/reforms and to convince stakeholders of the value of what they get in return.“

Det viktigste læringsverktøyet til gruppa er PLAs (”Peer learning activities”) innenfor de valgte temaene – i praksis seminarer der et lite antall deltakere forutsettes å bidra i planlegging, gjennomføring og oppfølging.

Norge har arrangert et slikt seminar i Oslo 9.- 11. oktober. Les rapporten fra seminaret her