Prop. 133 S (2009-2010)

Jordbruksoppgjøret 2010 – endringer i statsbudsjettet for 2010 m.m.

Jordbruksoppgjøret 2010 – endringer i statsbudsjettet for 2010 m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget