Prop. 148 L (2010–2011)

Endringer i aksjeloven mv. (nedsettelse av kravet til minste aksjekapital mv.)

Endringer i aksjeloven mv. (nedsettelse av kravet til minste aksjekapital mv.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget