Historisk arkiv

Billigere å stifte aksjeselskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen legger i dag frem lovforslag om å senke kravet til minste aksjeselskap - fra 100 000 til 30 000 kroner. Sammen med et konkret forenklingsmål, og bortfall av revisjonsplikten, leverer regjeringen nå en helhetlig pakke for et enklere Norge.

Regjeringen legger i dag frem lovforslag om å senke kravet til minste aksjeselskap - fra 100 000 til 30 000 kroner. Sammen med et konkret forenklingsmål, og bortfall av revisjonsplikten, leverer regjeringen nå en helhetlig pakke for et enklere Norge.

- Norge skal være et land hvor det er attraktivt å etablere aksjeselskaper. Derfor fremmer vi i dag et lovforslag som vil stimulere til flere ved å gjøre det billigere, enklere og bedre. Aksjeselskapet er godt innarbeidet i næringslivet. Nå legger regjeringen til rette for at flere skal kunne bruke denne selskapsformen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Også justisminister Knut Storberget tror dette vil virke positiv for nyetableringer.

- Forslagene i proposisjonen representerer viktige tiltak for å stimulere til økt nyskapning. Vi vil se forbedrede rammevilkår for små og mellomstore bedrifter. Sverige har nylig tatt liknende grep. Der har det vært en betydelig økning i antallet nystiftelser av aksjeselskap i etterkant. Det er god grunn til å tro at det samme vil skje her hjemme, sier Storberget.

Enklere og billigere etableringer av aksjeselskaper kan også bidra til at gründere velger å etablere norske aksjeselskaper, fremfor utenlandske foretak (NUF).

-Denne endringen i Aksjeloven gjør terskelen og inngangsbilletten for å starte ny næring enda lavere. Dette vil være viktig for at vi skal nå målet om et aktivt landbruk over hele landet. Vi trenger bønder som er gründere, og som ser muligheter for å skape verdier av de lokale ressursene. Jeg er sikker på at dette vil gjøre en forskjell, ikke minst for ungdommen som ønsker å etablere seg i næringa, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Proposisjonen følger opp sentrale forslag i advokat Gudmund Knudsens utredning «Forenkling og modernisering av aksjeloven» som ble avgitt i januar 2011. De andre forslagene i Knudsen-utredningen vil bli fulgt opp i en senere proposisjon. Forslaget har fått bred støtte i høringsrunden.