Prop. 152 L (2012–2013)

Endringer i politiloven

Endringer i politiloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget