Prop. 152 L (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Endringer i politiloven

Endringer i politiloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget