Prop. 21 S (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget