Prop. 1 S (2012–2013)

For budsjettåret 2013 under Landbruks- og matdepartementet
Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4162, 5576, 5651, 5652

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget