Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 38 S (2012–2013)

SAS AB – deltagelse i trekkfasilitet

Til innholdsfortegnelse

9 Økonomiske og administrative konsekvenser

Statens deltagelse vil innebære at det på bestemte vilkår kan stilles en kredittfasilitet på inntil 3,5 mrd. svenske kroner til rådighet for SAS frem til 31. mars 2015. Den norske staten vil bidra med inntil 500,5 mill. svenske kroner i denne fasiliteten. Basert på valutakursen 12. november 2012 tilsvarer dette om lag 425 mill. norske kroner. Staten vil motta markedsmessige inntekter i form av renteinntekter og provisjoner i henhold til låneavtalens bestemmelser. Dersom selskapet trekker på fasiliteten ut over den etablerte pantesikkerheten, vil det oppstå en tapsrisiko. Staten må dekke 14,3 pst av et eventuelt tap som oppstår.

Etableringen av den foreslåtte kreditten vil sammen med de forutsatte kostnadsbesparingene kunne bedre lønnsomheten for SAS og dermed bidra til å styrke verdien av statens aksjer i selskapet.