Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 38 S (2012–2013)

SAS AB – deltagelse i trekkfasilitet

Til innholdsfortegnelse

7 Rådgivning

De tre statene engasjerte i fellesskap tidlig i 2012 den internasjonale investeringsbanken Goldman Sachs til å gi råd knyttet til statenes eierskap i SAS, herunder en vurdering av den nye forretningsplanen. Goldman Sachs har også gitt råd og praktisk bistand i forbindelse med etableringen av kredittfasiliteten. Departementet har i tillegg hatt juridisk bistand fra Wiersholm advokatfirma AS, blant annet i sitt arbeid med å vurdere situasjonen i SAS og deltagelse i kredittfasiliteten.

Statene har innhentet en erklæring fra den internasjonale investeringsbanken Citigroup Global Markets Limited (Citi) på om deltagelse i lånefasiliteten kan sies å være på kommersielle vilkår samt av SAS sine muligheter for refinansiering i 2015 når fasiliteten skal forfalle. Citi konkluderer med at en privat investor som er i en lignende situasjon som statene kunne ha deltatt i trekkfasiliteten på lignende vilkår. Dette støttes av at KAW og bankene deltar i den nye trekkfasiliteten. Samtidig mener Citi at SAS kan få tilgang til gjeldsfinansiering i markedene i 2015, gitt at den nye forretningsplanen gjennomføres samt at det ikke skjer noen klar negativ endring i markedet for finansiering av flyselskaper. Citi har ikke foretatt noen selvstendig vurdering av forretningsplanen, men har lagt til grunn at denne gjennomføres i tråd med forutsetningene.