Prop. 45 S (2010–2011)

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Vanuatu om opplysningar i skattesaker underskriven i Canberra 13. oktober 2010

Til innhaldsliste

Tilråing

Finansdepartementet

tilrår:

At Dykker Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om samtykke til å setje i kraft ein overenskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Vanuatu om opplysninger i skattesaker, underskriven i Canberra 13. oktober 2010.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Vanuatu om opplysningar i skattesaker, underskriven i Canberra 13. oktober 2010 i samsvar med eit vedlagt forslag.