Prop. 1 LS (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 Skatter, avgifter og toll 2019

Til innholdsfortegnelse

B – Forslag til skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til forsiden