Prop. 1 LS (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 Skatter, avgifter og toll 2019

Til innholdsfortegnelse

3 Toll

Tabell 3.1  Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2017

Administrativ tollnedsettelse

Forskrift

2016

Antall

2017

Antall

Endring siste år

Pst.

Individuelle tollnedsettelser

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT)

3 735

3 811

2,0

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industriet bearbeidede landbruksvarer (RÅK)1

18 673

18 530

-0,8

Generelle tollnedsettelser

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT)

246

264

7,3

Kvoteuttak

Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

1 701

1 413

-16,9

Utenlands bearbeiding

Forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjen-innføres etter bearbeiding i utlandet

231

3242

40,0

Innenlands bearbeiding

Forskrift til lov om toll og vareførsel

49

60

22,4

Totalt

24 635

24 402

-0,9

1 Antall søknader.

2 Ny kvoteperiode i 2017 for kvoter for utenlands bearbeiding.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Tabell 3.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og import

Kvoteutnyttelse

Auksjonsbeløp2

Total import 20173

Kvotestørrelse1

2017

Kvoteimport1

2017

2016

2017

2016

2017

Varenummer

Produkt

Opprinnelse

Tonn

Tonn

Pst.

Pst.

Kr/kg

Kr/kg

Tonn

01.01.2100/2902/2908

Islandshest1

Island

200 stk.

63 stk.

17

32

-

-

86 stk.

01.06.1910, 02.08.9021

Levende rein og reinsdyrkjøtt1

Alle land

-

-

-

-

-

-

216 stk.

02.01, 02.02

Storfekjøtt

Namibia/Botswana

2 700

2 700

100

100

-

-

3 172

02.01, 02.02

Storfekjøtt4

Namibia/Botswana

500

500

100

100

15,80

0,16

3 172

02.01, 02.02

Storfekjøtt

eSwatini (tidligere Swaziland)

500

477

98

95

-

-

576

02.01.1000/2001/2002/2003/2004, 02.02.1000/2001/2002/2003/2004

Storfekjøtt

EU

900

899

100

100

20,50

22,48

11 382

02.01.3001, 02.02.3001

Biffer og fileter av storfe

GSP

500

259

49

52

-

-

3 523

02.02

Storfekjøtt4

WTO

1 084

1 068

99

99

50,01

0,06

2 246

02.03.2101

Svinekjøtt

WTO

1 381

6

-

-

0,01

0,01

9

02.03.1101/2101

Kjøtt av tamsvin

EU

600

589

100

98

5,55

3,76

575

02.03.1109/1209/1909/2109/2209/2909,02.08.1000/9030/9094/ex. 9099

Annet vilt

WTO

250

245

96

98

10,86

25,18

234

02.04

Sauekjøtt

Island

600

85

91

14

-

-

85

02.04.1000/2100/2200/2300/3000/4100/4200/4300

Småfekjøtt

Botswana, Namibia og eSwatini

400

76

35

19

-

-

76

02.04.1000/2100/2200/3000/4100/4200/4300/5000

Småfekjøtt4

WTO

206

130

80

63

14,51

4,92

350

02.06.4100

Lever av svin

EU

350

-

-

-

0,01

0,01

-

02.07.1100/1200/2400/2500

Kjøtt av fjærfe

EU

800

493

79

62

3,12

3,34

522

02.07.1200

Hønsekjøtt

WTO

221

19

31

9

0,02

0,01

194

02.07.2500

Kalkunkjøtt

WTO

221

-

-

-

0,01

0,01

-

02.07.4200/5200/6010

Ender, gjess mm.

WTO

221

161

69

73

0,04

0,03

165

02.07.4401

Andebryst

EU

100

8

12

8

0,01

0,01

9

02.08.9046/9047/9048

Hjortekjøtt4

WTO

200

197

96

98

17,01

30,15

138

02.08.9043/9044/9045

Elgkjøtt4

WTO

100

100

83

100

10,70

22,00

75

02.10.1101

Skinke av svin

EU

400

395

100

99

28,60

26,02

429

02.10.2000

Tørket storfekjøtt

EFTA

10

-

-

-

0,01

0,02

12

kap. 2 og kap. 16

Kjøtt til messer

WTO

35

9

24

26

-

-

-

Kap. 2 og kap. 16

Halalkjøtt

Alle land

30

30

98

100

-

-

-

Kap. 2 og kap. 16

Kosherkjøtt

Alle land

15

7

41

47

-

-

-

04.05.1000

Smør

WTO

575

261

63

45

3,16

0,02

265

04.06

Ost

EFTA

200

184

76

92

7,06

10,01

193

04.06

Ost totalt5

EU

7 200

7 193

100

100

-

-

14 233

Historisk

EU

4 500

4 497

100

100

-

-

-

Auksjon

EU

2 700

2 696

100

100

25,56

25,78

-

04.07.1100

Hønseegg

WTO

1 295

311

32

24

0,04

1,60

482

04.07.1100/2100/9000

Hønseegg

EU

290

189

86

65

2,01

4,00

620

04.09.0000

Honning

GSP

192

165

90

86

4,11

2,54

743

05.11.9911/9921

Blodpulver

EU

350

-

-

99

-

-

395

06.02.1021/1024

Stiklinger u/rot1

EU

2 mill. kr

2 mill. kr

100

100

-

-

8,3 mill. kr

06.02.9031

Grønne

potteplanter1

EU

4 mill. kr

4 mill. kr

100

100

-

-

6,7 mill. kr

ex. 06.02.9043/9044

Potteplanter m/blomst1

EU

8 mill. kr

7,9 mill. kr

100

99

-

-

50,8 mill. kr

06.02.9091

Gras i ruller1

EU

4 mill. kr

0 mill. kr

49

-

-

-

0,1 mill. kr

07.01.9022

Nypoteter 01.04-14.05

EU

2 500

478

19

19

0,01

0,01

575

07.01.9028

Poteter

Egypt

1 310

-

-

-

-

0,01

-

07.04.9013/9020

Hvitkål

WTO

134

71

66

53

0,01

0,01

1 162

07.04.9040

Rødkål

WTO

134

41

10

31

0,01

0,01

209

07.05.1112/1122

Issalat industri 01.03 - 30.11

EU

600

362

16

60

0,07

0,20

5 634

07.05.1112

Issalat industri 01.03 - 31.05

EU

400

351

80

88

0,21

0,40

3 933

07.08.1000

Erter

Egypt

60

0

-

1

0,01

0,01

6

07.12.9011

Tørkede poteter

EU

300

108

41

36

0,01

0,01

109

ex. 08.08.1011

Epler 01.08-30.11

WTO

750

749

98

100

4,05

4,18

8 774

ex. 08.08.1011

Epler 01.11-30.11

WTO

250

100

38

40

4,07

3,28

2 748

ex. 08.08.1011

Epler 01.05-31.07

WTO

7 000

6 102

90

87

0,51

0,48

13 452

ex. 08.08.1011

Epler 01.05-31.07

EU

2 000

1 951

96

98

0,32

0,04

6 104

08.08.3020

Pærer

WTO

250

245

100

98

3,97

0,66

5 534

08.10.1023/1024

Jordbær

EU

300

231

92

77

5,60

5,66

1 389

08.11.1000

Jordbær konserves

EU

2 200

2 097

100

95

-

-

4 840

08.11.1000

Jordbær konserves (nasjonal)

Alle land

1 700

1 627

100

96

-

-

5 327

ex. 08.11.2019/2091

Bringebær konserves

EU

950

944

99

99

-

-

1 857

ex. 08.11.2019./2091

Bringebær konserves (nasjonal)

Alle land

750

631

99

84

-

-

2 491

ex. 08.11.2019/2093/9003,20.09.8911/8919/8993

Solbær-/kirsebærkonsentrat

EU

340

333

99

98

-

-

843

08.12.1000

Kirsebær

EU

100

-

-

-

-

0,01

-

07.13.1001, 10.01.9900, 10.02.9000, 10.03.9000, 10.04.9000. 10.05.9010, 10.07.9010, 11.03.1310, 12.14.1000, 15.20.0010, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/3000/4090, 23.03.2010

Kraftfôrråvarer

Alle land

240 000

218 956

99

91

0,01

0,03

625 100

10.01.1900/9900, 10.02.9000, 10.08.4000/5000/6000/9000

Matkorn

Alle land

99 000

96 366

96

97

0,01

0,02

306 752

10.01.1900

Durumhvete til pasta

EU

5 000

1 507

23

30

0,01

0,01

1 812

10.01.1900

Durumhvete

Canada/ Ukraina

10 000

-

-

-

0,01

0,01

-

10.02.1000

Høstrug til såing

EU

1 000

271

80

27

0,01

0,01

271

10.05.9010

Mais til dyrefôr

EU

10 000

9 999

100

100

0,04

0,01

38 325

11.03.1310

Maisgrits til dyrefôr

EU

10 000

9 998

100

100

0,01

0,02

26 361

12.01.9010

Oljefrø

Alle land

7 000

528

75

8

0,01

0,01

528

12.09.2300

Svingelfrø

EU

75

72

99

96

0,02

5,01

486

12.09.2300

Svingelfrø til plen

EU

400

356

96

89

0,02

5,29

-

12.09.2400

Engrappfrø

EU

50

46

87

92

0,02

0,03

200

12.09.2400

Engrappfrø til plen

EU

200

154

91

77

0,06

0,02

-

12.09.2500

Raigrasfrø

EU

700

611

92

87

0,01

0,02

631

12.14.9091

Høy

EU

35 000

18 066

31

52

0,01

0,01

18 096

12.14.9091

Høy (andre land)

Utenfor EU

500

-

-

-

-

-

16

16.01.0000

Pølser

EFTA

10

-

-

-

0,02

0,03

-

16.01.0000

Pølser

EU

400

352

91

88

54,51

54,52

1 295

16.02.3101

Kalkunrull

WTO

20

7

75

33

0,33

0,02

7

16.02.5001

Kjøttboller

EU

200

86

69

43

2,10

0,02

87

16.02.4910

Bacon crisp

EU

350

105

32

30

0,01

0,01

107

ex. 16.02.4100/5009

Herm. skinke og tunge

GSP

150

-

-

-

0,01

0,01

54

ex. 16.02.5009

Corned beef

WTO

200

56

30

28

0,01

0,01

54

17.03.1010/9010

Melasse

GSP

40 000

40 000

100

100

0,03

10,51

60 441

20.05.4003/4009/ ex. 5901

Herm. erter, snittebønner, brekkbønner

GSP

350

182

21

52

0,01

0,01

189

ex. 20.05.9908

Herm. grønnsaksblandinger

GSP

150

11

16

7

0,01

0,01

950

20.05.2091

Poteter, halvfabrikata til snacks

EU

3 000

1 721

56

57

0,01

0,01

1 721

20.09.7100/7900

Eplekonsentrat industriformål

EU

3 300

3 293

100

100

3,70

0,01

8 696

ex. 20.09.8999

Blåbærkonsentrat

EU

200

116

35

58

0,01

0,01

390

20.09.7900

Eplesaft

EFTA

400

-

-

-

0,01

0,01

-

1 Kvotestørrelse og registrert kvoteimport innenfor kvoten er oppgitt i tonn. For levende dyr er kvoten oppgitt i antall (stk) og for planter er kvoten oppgitt i verdi (mill. kroner).

2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp, er varen ikke fordelt ved auksjon. Varen kan være fordelt etter annen fordelingsmetode eller ikke fordelt på grunn av manglende interesse i markedet.

3 Import på oppgitte varenummer, opprinnelse og periode. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

4 Kvoteimport for WTO-kvotene for storfekjøtt, småfekjøtt, hjort og elg er kalkulert som kjøtt med bein. Ved omregning til kjøtt uten bein for kvotene for storfekjøtt og småfekjøtt brukes en faktor på 1,33, for kvoten for hjort og elg brukes en faktor på 1,42.

5 Tallet for total import av ost inkluderer import under utenlands bearbeiding.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Til forsiden