Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 — Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

2 Løyving for universitet, høgskolar og fagskolar

Institusjon

Løyving

Statlege verksemder

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

1 141 014

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

5 916 074

Universitetet i Agder

1 191 283

Universitetet i Bergen

2 963 054

Universitetet i Nordland

760 080

Universitetet i Oslo

5 143 564

Universitetet i Stavanger

1 271 295

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

2 922 805

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

167 629

Høgskolen i Molde, vitskapleg høgskole for logistikk

198 716

Noregs handelshøgskole

421 820

Noregs idrettshøgskole

253 856

Noregs musikkhøgskole

252 955

Høgskolen i Bergen

991 138

Høgskolen i Hedmark

584 999

Høgskolen i Lillehammer

405 062

Høgskolen i Nord-Trøndelag

485 813

Høgskolen i Oslo og Akershus

2 108 145

Høgskulen i Sogn og Fjordane

377 090

Høgskolen Stord/Haugesund

323 374

Høgskolen i Søraust-Noreg

1 635 226

Høgskulen i Volda

321 146

Høgskolen i Østfold

586 939

Kunsthøgskolen i Oslo

330 679

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

195 644

Samisk høgskole

80 739

Private verksemder

Det teologiske Menighetsfakultet

81 192

Handelshøyskolen BI

277 643

Ansgar Teologiske Høgskole

14 764

Barratt Due musikkinstitutt - Høyskoleavdelingen og Unge talenter

24 907

Bergen Arkitekthøgskole

15 968

Campus Kristiania – Markedshøyskolen

56 056

Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning

115 921

Fjellhaug internasjonale Høgskole

9 755

Høgskolen Diakonova

49 818

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

2 320

Høgskolen for Ledelse og Teologi

10 381

Lovisenberg diakonale høgskole

85 458

NLA Høgskolen

153 089

Norges Dansehøyskole

9 986

Rudolf Steinerhøyskolen

11 568

VID vitenskapelig høgskole

240 838

Westerdals – Oslo School of Art, Communication and Technology

117 097

Tabell 2.1 Tilskott per fagskole i 2016 (i 1 000 kroner) 1

Fagskole

Tilskott

Bårdar Akademiet AS

13 743

Designinstituttet

3 476

Det tverrfaglige kunstinstitutt

1 944

Einar Granum kunstfagskole

12 518

Fabrikken Asker kunstfagskole

4 617

Fagskolen for bokbransjen

1 178

Fagskolen Innlandet

4 255

Frelsesarmeens offiserskole

773

Hald internasjonale senter

4 267

Kunstskolen i Bergen

5 713

Kunstskolen i Rogaland

4 689

Menighetsbibelskolen

3 173

Nordland kunst- og filmfagskole

3 233

Ålesund kunstfagskole

5 104

1 Tabellen viser kun tilskott over budsjettet til Kunnskapsdepartementet, kap. 276 post 72.

Til toppen
Til forsida av dokumentet